Geïnteresseerd?

De informatie van deze site geeft slechts een indruk van de Odd Fellows en is dus verre van volledig. Toch bent u wellicht nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten. Dan zijn daarvoor de volgende mogelijkheden:

  • U kunt onze brochure bestellen
  • U kunt een gesprek voeren met leden van onze loge

Zelf stappen zetten:

Hoe komt men tot het lidmaatschap van een loge?

Ons adres:

Julianastraat 9
7941 JB Meppel
e-mail:19erica@oddfellows.nl

 

Odd Fellowhuis

In de eerste plaats moet worden voldaan aan twee formele voorwaarden: men moet meerderjarig zijn en, in het geval van onze loge, van het mannelijk geslacht.

Er is geen maximum-leeftijd voor kandidaten. De I.O.O.F. heeft het meest te bieden in de leeftijd waarin men bezig is een bestaan op te bouwen. Juist in perioden van spanning en werkdruk kan de loge een wezenlijke bijdrage leveren aan de vorming van de persoonlijkheid en aan het vinden van evenwicht.

Men kan als belanghebbende zelf de eerste stap doen om toenadering te zoeken, waarna een gesprek met enkele leden kan volgen.

In alle gevallen kunt u contact opnemen met de commissie Voorlichting van de Loge:

Gido Onderstal
19erica@oddfellows.nl
Oosterakker 87957 EK De Wijk
0522-440700