Communicatie Ericaloge vernieuwd

Met ingang van de maand april gaat de Ericaloge in Meppel haar communicatie vernieuwen, Waar de lente al niet toe kan leiden…

Een serieus communicatieplan is hierin leidend. De geschreven communicatie zoals nu in kranten, via mails en A4-tjes aan een magneetpublicatiebord wordt fors uitgebreid en soms vervangen. Zo zal de loge in haar berichten via nieuwe media meer beeldend worden. De communicatie over de rol van de Ericaloge binnen de regio van Meppel wordt ook geïntensiveerd. Ondanks het 105 jarig bestaan eind 2019, is ze in de Meppeler samenleving wel bekend maar zeker geen vanzelfsprekendheid. Dit heeft veel met het verleden te maken. Geheimhouding en bescheiden opereren was lange tijd een groot goed. Geheimhouding is inmiddels disfunctioneel en bescheidenheid blijft een groot goed mits de loge daarmee niet ‘het best bewaarde geheim van Meppel’ is en blijft.

Een belangrijke aanleiding van deze wending is dat jongere generaties na de babyboomers – de X- en Y-generaties – zich bedienen van andere communicatiekanalen. Deze gaat de loge meer benutten.

 

Net als bij andere verenigingen, clubs en genootschappen is een teruggang in ledenaantallen gaande. De Ericaloge denkt met andere communicatie hierop invloed te kunnen uitoefenen en gaat zich, zoveel als mogelijk rekening houdend met al het bovenstaande, bedienen van Facebook (https://www.facebook.com/ericaloge.negentien.1), Instagram, QR-codes, een domeinnnaam www.oddfellowsmeppel.nl voor het professioneler mailen i.p.v. gebruikmaking van privémail accounts, de website https://meppel.oddfellows.nl vullen én blijvend actualiseren en mogelijk zelfs een weblog maken. Ook zijn Whatsapp en andere vormen van digitale communicatie mogelijk effectief.  Hoewel het wat defensief mag lijken; niets doen wat betreft communicatie is geen optie.